Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40794
Title: Liên minh kháng Pháp ở Tây Ninh
Authors: Nguyễn, Đình Cơ
Nguyễn, Thanh Lợi
Keywords: Liên minh kháng chiến
Nam Kỳ
Tây Ninh
Trương Quyền
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.66-75
Abstract: Liên minh kháng chiến giữa Trương Quyền và Pucombo là một hiện tượng độc đáo trong lịch sử cận đại ở Nam Kỳ, kế thừa truyền thống đoàn kết đã có từ trước đó của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia và phát huy lên một tầm cao mới. Cả hai ông đều chọn vùng đất biên viễn của Tây Ninh làm căn cứ để xây dựng lực lượng kháng chiến và hợp đồng tác chiến. Những trận đánh của liên quân diễn ra trên khắp các chiến trường, từ Sài Gòn, Tây Ninh cho đến Campuchia, đã khiến cho quân Pháp thất điên bát đảo, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kỳ và cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40794
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.