Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40794
Nhan đề: Liên minh kháng Pháp ở Tây Ninh
Tác giả: Nguyễn, Đình Cơ
Nguyễn, Thanh Lợi
Từ khoá: Liên minh kháng chiến
Nam Kỳ
Tây Ninh
Trương Quyền
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 09 .- Tr.66-75
Tóm tắt: Liên minh kháng chiến giữa Trương Quyền và Pucombo là một hiện tượng độc đáo trong lịch sử cận đại ở Nam Kỳ, kế thừa truyền thống đoàn kết đã có từ trước đó của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia và phát huy lên một tầm cao mới. Cả hai ông đều chọn vùng đất biên viễn của Tây Ninh làm căn cứ để xây dựng lực lượng kháng chiến và hợp đồng tác chiến. Những trận đánh của liên quân diễn ra trên khắp các chiến trường, từ Sài Gòn, Tây Ninh cho đến Campuchia, đã khiến cho quân Pháp thất điên bát đảo, cổ vũ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Nam Kỳ và cả nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40794
ISSN: 0868-2739
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Đông Nam Á

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.129.52


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.