Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40811
Title: Dự báo xu hướng chính sách của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á sau đại dịch COVID–19
Authors: Hoàng, Thế Anh
Keywords: ASEAN
Biển Đông
Đông Nam Á
Dự báo chính sách
Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 10 .- Tr.3-11
Abstract: Từ thực tiễn chính sách của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á sau những năm 2000 đến trước khi đại dịch COVTID-19 xảy ra cho thấy, Trung Quốc một mặt thúc đẩy quan hệ đối ngoại gồm hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, giáo dục... với các nước Đông Nam Á, mặt khác tiếp tục hiện diện, xâm chiếm Biển Đông. Bài viết đưa ra một số dự báo về xu hướng chính sách của Trung Quốc đối với khu vực Đông Nam Á trong 1 - 2 năm tới. Trong đó có ba kịch bản: Thứ nhất, Trung Quốc tiếp tục thực hiện chính sách như trước khi đại dịch Covid-19 xảy ra; thứ hai, Trung Quốc thay đối chính sách mềm hơn về đối ngoại nhưng vẫn cứng rắn ở Biển Đông; và thứ ba, chính sách của Trung Quốc trở nên cứng rắn hơn cả về đối ngoại lẫn ở Biển Đông. Đồng thời bài viết cho rằng, kịch bản thứ hai có nhiều khả năng xảy ra hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40811
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.111.47


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.