Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40815
Title: Chính sách kinh tế đối ngoại của Malaysia trong những năm gần đây
Authors: Nguyễn, Xuân Tùng
Keywords: Bài học kinh nghiệm
Chính sách kinh tế đối ngoại
Malaysia
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 10 .- Tr.36-43
Abstract: Malaysia có một nền kinh tế thị trường tương đối mở và công nghiệp hóa mới. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong hướng dẫn hoạt động kinh tế thông qua các chiến lược kinh tế vĩ mô. Năm 2019, GDP của Malaysia là đạt mức 364,7 tỷ USD, là nền kinh tế lớn thứ ba trong ASEAN và lớn thứ 12 Châu Á, mức thu nhập bình quân đầu người ở mức 11,484 USD / người. Với mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô và thị trường tài chính cũng như đa dạng hóa đầu tư nước ngoài, giảm mức phụ thuộc ngày càng tăng vào các nước lớn như Trung Quốc,... Chính phủ Malaysia đã tiến hành hàng loạt chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, trong đó có chính sách kinh tế đối ngoại, nhằm giúp quốc gia này có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và trở thành quốc gia đi đầu trong việc chuyển đổi kinh tế và đẩy mạnh quá trình toàn cầu hóa kinh tế. Bài viết đánh giá tổng quan các chính sách kinh tế đối ngoại của Malaysia trong những năm gần đây và chỉ ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trên con đường phát triển.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40815
ISSN: 0868-2739
Appears in Collections:Nghiên cứu Đông Nam Á

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.