Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4084
Title: Thị trường mía đường năm 2017 và dự báo 2018
Authors: Minh Hiền
Keywords: Thị trường thế giới
Mía đường
Giá cả
Dự báo tăng trưởng
Năm 2018
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 03 .- Tr.23-26
Abstract: Trái với xu hướng tăng của năm 2016, giá đường thế giới giảm mạnh khoảng 25% trong năm 2017 khi nguồn cung tăng và cán cân cung - cầu trở nên dư thừa.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4084
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_411.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.