Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40880
Title: Cần định vị nghề kiến trúc sư chuyên nghiệp tại Việt Nam
Authors: Nguyễn, Văn Tất
Keywords: Định vị
Nghề
Kiến trúc sư
Chuyên nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 230 .- Tr.21-24
Abstract: Luật Kiến trúc, có nội hàm quan trọng về hành nghề KTS, chính thức đi vào cuộc sống kể từ 1/7/2020. Luật Kiến trúc nhằm luật hóa trách nhiệm và quyền tổ chức chịu trách nhiệm trước cộng đồng của giới KTS hành nghề tư vấn kiến trúc chuyên nghiệp Việt Nam (sau đây gọi tắt là KTSCN - professional architect). Sự đổi mới môi trường hành nghề cần một thái độ mới tương thích, để có chất lượng làm nghề hiệu quả nhất. Không chỉ riêng giới KTS, mà còn từ nhiều phía. Tuy nhiên, ở đây, sẽ suy xét riêng góc độ của KTSCN.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40880
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.