Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40882
Title: Nghiên cứu lượng khí sinh ra từ rác thải sinh hoạt bằng phương pháp sinh học kỵ khí N
Authors: Lê, Phượng Giang
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Nghiên cứu lượng khí sinh
Rác thải sinh hoạt
Sinh học kỵ khí N
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 346, Số 20 .- Tr.23-25
Abstract: Nghiên cứu nhằm xác định khả năng sinh khí metan (CH₄) của quá trình lên men yếm khí với phương pháp nghiên cứu theo mẻ 05 lít trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau: Nhiệt độ phòng 32°C - 35°C, 55°C , 40°C , 55°C và 60°C từ chất thải rắn sinh hoạt tại Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy, thành phần chất thải từ hộ gia đình sau khi được tách loại tạp chất sử dụng trong hệ biogas thì lượng rác sinh hoạt hộ gia đình có tiềm năng sản xuất khí sinh học ở mức độ cao. Quá trình phân hủy kỵ khí chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố như: Thành phần chất thải rắn, tỷ lệ phối trộn, nhiệt độ,... Công thức 10 (1,25 kg chất thải rắn/bình + 20 gram chế phẩm + nước) ở nhiệt độ 55°C ứng với cường độ chiếu sáng là 2450 lux cho hiệu quả sinh khí methane cao nhất.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40882
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.