Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40888
Title: Biến đổi khí hậu động lực đổi mới đô thị biển Việt Nam
Authors: Lê, Xuân Trường
Keywords: Khí hậu
Động lực
Đô thị
Biển
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 230 .- Tr.36-39
Abstract: Lịch sử xã hội loài người đã từng có những nền văn minh rực rỡ, huy hoàng bị phá hủy, tiêu vong bởi sự không quan tâm, ứng phó tốt với môi trường, biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng,... Việt Nam với 3.260km bờ biển, trải dài từ Bắc xuống Nam, là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH toàn cầu; vì vậy trực tiếp nhìn nhận BĐKH vừa là thách thức, vừa là động lực để thay đổi tư duy, đổi mới đô thị và phát triển nông thôn. Đô thị kinh tế biển là giải pháp tối ưu, đảm bảo hiệu quả đô thị hóa, đưa đất nước phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40888
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.72 MBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.