Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40903
Nhan đề: Xử lý và tái sử dụng giá thể hữu cơ từ phế phụ liệu quả mít hướng đến bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp
Tác giả: Lâm, Văn Tân
Nguyễn, Thị Cẩm Thi
Trần, Thành
Từ khoá: Sử dụng giá thể hữu cơ
Phế phụ liệu quả mít
Hướng đến bảo vệ môi trường
Sản xuất nông nghiệp
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Tập 346, Số 20 .- Tr.44-46
Tóm tắt: Từ góc nhìn tận dụng tối đa tài nguyên, nghiên cứu quy trình ủ phân compost từ xơ và vỏ mít được thực hiện với mục đích nâng cao giá trị quả mít thông qua việc tận dụng các thành phần như vỏ và xơ mít nhằm phối trộn thành phân bón hữu cơ tại nhà. Kết quả cho thấy, chất lượng của mẫu giá thể hữu cơ phối trộn với cả tro trấu và xơ dừa và mẫu giá thể hữu cơ phối trộn với xơ dừa có chất lượng tốt nhất với kết quả kiểm nghiệm đạt hàm lượng carbon hữu cơ cao hơn 20%, nito tổng xấp xỉ và cao hơn 0.6%, photpho tổng là 0.59%. Các thông số này đạt tiêu chuẩn của (QCVN 01-189:2019/BNNPTNT về chất lượng phân bón). Qua thử nghiệm sản phẩm lên cây cải xanh cho thấy, các nghiệm thức có bổ sung thêm giá thể hữu cơ có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 95% so với nghiệm thức đối chứng, điều này cho thấy các giá thể hữu cơ có thể ứng dụng như phân bón hỗ trợ sự phát triển của cây cải xanh.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40903
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.