Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4092
Title: Thị trường tiền tệ sẽ ra sao nếu xảy ra chiến tranh thương mại
Keywords: Thị trường tiền tệ
Quản trị rủi ro
Chiến tranh thương mại
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngoại thương;Số 03 .- Tr.27
Abstract: Rủi ro lớn nhất đối với thị trường tiền tệ toàn cầu trong năm 2018 có lẽ là khả năng chiến tranh thương mại. Các nhà giao dịch ngoại hối nhìn chung cho rằng ít có khả năng sớm xảy ra một cuộc chiến tranh thương mại toàn cầu, tuy nhiên, trong thời gian gần đây thị trường này đã nhiều phiên biến động mạnh bởi những thông tin liên quan đến chính sách thương mại của các cường quốc, và các thương gia cũng lo ngại nếu một cuộc chiến tranh như vậy xảy ra.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4092
Appears in Collections:Ngoại thương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_126.02 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.232.186.117


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.