Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40924
Title: Quan niệm về người con tốt và cha mẹ tốt
Authors: Lê, Văn Hảo
Keywords: Quan niệm
Người con tốt
Người cha mẹ tốt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 08 .- Tr.3-17
Abstract: Cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của con. Trong giáo dục ở gia đình, các mục tiêu, kỳ vọng hay cách thức giáo dục con của họ lại bắt đầu từ quan niệm về con và cha mẹ: như thế nào là một người con tốt và một người cha/mẹ tốt. Nghiên cứu định tính này được thực hiện trên mẫu chọn 550 cặp đôi hai thế hệ (tuổi trung bình của cha mẹ là ± 41,88, tuổi trung bình của con là ± 12,87). Kết quả cho thấy, quan niệm về “một người con tốt” của cả hai thế hệ đều nhất quán theo một mẫu hình, theo đó "ngoan, vâng lời” - ưu tiên số một và “học giỏi” là ưu tiên số hai. Quan niệm về "một người cha/mẹ tốt” cũng khá nhất quán giữa hai nhóm cha mẹ và con, theo đó "quan tâm, chia sẻ, chăm sóc, hiểu và lắng nghe con” (với cha mẹ) và "quan tâm, chăm sóc, hiểu và tôn trọng” (với con) là thuộc tính nổi trội nhất. Các quan niệm về "một người con tốt” và "một người cha/mẹ tốt” vẫn khá đậm nét truyền thống và có thể dẫn tới các hệ quả đa chiều về mặt phát triển, xét trong bối cảnh mới hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40924
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.12.76


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.