Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40925
Title: Sự tự tin và mối quan hệ của nó với tâm thế thực hiện đổi mới giáo dục ở giáo viên phổ thông
Authors: Phan, Thị Mai Hương
Đặng, Thị Thu Trang
Trương, Đình Thăng
Trần, Hải Ngọc
Keywords: Đổi mới giáo dục
Giáo viên phổ thông
Sự tự tin
Tâm thế với đổi mới
Sự sẵn sàng đổi mới
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 08 .- Tr.18-30
Abstract: Các nghiên cứu ở nước ngoài đã xác nhận rằng, sự tự tin có thể tăng cường sự sẵn sàng với thay đổi. Mục đích của nghiên cứu là tìm hiểu mối quan hệ này ở giáo viên phổ thông trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thay đổi từ đổi mới giáo dục. Mẫu nghiên cứu thuận tiện gồm 594 giáo viên đang giảng dạy tại các trường phổ thông công lập. Bảng hỏi với các thang đo đủ độ tin cậy và độ giá trị được sử dụng trong thiết kế điều tra theo lát cắt ngang. Kết quả cho thấy, tự tin có khả năng dự báo cho tâm thế với đổi mới của giáo viên với biên độ 18%. Mối quan hệ này là như nhau giữa nam và nữ giáo viên nhưng có sự khác biệt nhất định giữa giáo viên ở các cấp dạy khác nhau, trong đó với cùng mức tự tin, giáo viên THCS có mức độ sẵn sàng thấp hơn cả. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu cũng được bàn luận trong bài viết này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40925
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.73 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.