Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40926
Title: Cảm xúc tại trường học của học sinh trung học cơ sở
Authors: Đỗ, Thị Lệ Hằng
Lê, Thị Linh Trang
Đinh, Thị Hồng Vân
Keywords: Cảm xúc
Cảm xúc ấm tình
Cảm xúc dương tính
Học sinh trung học cơ sở
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 08 .- Tr.31-41
Abstract: Cảm xúc tại trường học ít nhận được sự quan tâm từ các nhà tâm lý giáo dục, ngoại trừ những nghiên cứu về lo âu thì cứ. Nghiên cứu này tập trung tìm hiểu những cảm xúc xuất hiện ở trường học của học sinh trung học cơ sở. 749 học sinh của 4 trường thuộc Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu cho thấy, học sinh trải nghiệm nhiều cảm xúc khác nhau trong môi trường trường học. Trong số cảm xúc dương tính, cảm xúc vui vẻ được báo cáo thường xuyên nhất. Trong số những cảm xúc âm tính, cảm xúc lo lắng và chán nản diễn ra thường xuyên hơn. Nhìn chung, cảm xúc tích cực được nhắc đến nhiều và thường xuyên hơn cảm xúc tiêu cực. Mức độ xuất hiện các cảm xúc âm tính trong trường học khá nhiều là kết quả đáng chú ý của nghiên cứu này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40926
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.