Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40930
Title: Ứng xử của bố, mẹ và ảnh hưởng của nó tới mối quan hệ lãng mạn của học sinh trung học phổ thông
Authors: Phạm, Minh Thu
Keywords: Bố mẹ
Quan hệ lãng mạn
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 08 .- Tr.76-86
Abstract: Nhằm tìm hiểu ứng xử của bố, mẹ và sự ảnh hưởng của sự ứng xử này tới mối quan hệ lãng mạn của học sinh trung học phổ thông, nghiên cứu tiến hành khảo sát ý kiến trên 253 học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hiện đang trong mối quan hệ lãng mạn/quan hệ yêu đương. Kết quả cho thấy, cả bố và mẹ có xu hướng thể hiện sự gần gũi, không gò ép và tôn trọng các mối quan hệ của con. Những mẹ có con học tập ở ngoại thành có xu hướng không ủng hộ mối quan hệ lãng mạn hơn so với những mẹ có con học tập ở nội thành. Kết quả nghiên cứu gợi ý rằng, để con có được mối quan hệ lãng mạn tốt đẹp hơn nữa, những người bố hãy thể hiện sự gần gũi, hiểu biết và không gò ép con và cả bố và mẹ hãy thể hiện sự tôn trọng các mối quan hệ lãng mạn của con hơn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40930
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.