Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40932
Title: Đặc điểm mối quan hệ với bạn thân khác giới của học sinh trung học phổ thông
Authors: Lê, Thị Ngọc Thúy
Keywords: Mối quan hệ
Bạn thân khác giới
Học sinh trung học phổ thông
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 08 .- Tr.87-97
Abstract: Trong nghiên cứu này, đặc điểm mối quan hệ với bản thân khác giới của học sinh trung học phổ thông được tìm hiểu ở một số khía cạnh sau: số lượng bạn thân khác giới, độ dài tình bạn, đặc điểm bạn thân khác giới, tần suất tương tác với bạn khác giới, chiều hướng tiến triển của mối quan hệ, mức độ hài lòng về mối quan hệ. Kết quả khảo sát trên 521 học sinh lớp 10, 11, 12 thuộc bốn trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có bạn thân khác giới cho thấy: việc kết thân với bạn khác giới ở học sinh THPT hiện nay khá phổ biến, các em thường kết thân với bạn khác giới cùng tuổi, cùng lớp, cùng trường; Đa số các em có từ 1 đến 2 bạn thân khác giới; Phần lớn các em cho rằng, mối quan hệ với bạn thân khác giới được duy trì hoặc có chiều hướng tốt lên, tình bạn của các em khá bền vững; Các em có sự hài lòng cao về mối quan hệ này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40932
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.