Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40938
Title: Sự hài lòng với các yếu tố của hoạt động học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội của sinh viên
Authors: Chu, Văn Đức
Keywords: Hài lòng
Hài lòng về học tập
Sinh viên
Trường Đại học Luật Hà Nội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.23-37
Abstract: Kết quả nghiên cứu cho thấy, 83,2% sinh viên được khảo sát cảm thấy hài lòng hoặc rất hài lòng với việc học tập ở Trường Đại học Luật Hà Nội và chi 16,9% sinh viên cảm thấy không hài lòng hoặc bình thường. Trên tất cả 5 mặt của sự hài lòng về học tập được khảo sát, sinh viên đều cảm thấy hài lòng, trong đó mặt có điểm hài lòng cao nhất là hài lòng về giảng viên, tiếp theo là hài lòng về thư viện viên, chương trình đào tạo, công tác đánh giá kết quả học tập và cuối cùng là hài lòng về chuyên viên giáo vụ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40938
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.88 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.177.17


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.