Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40941
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Tuấn Anh-
dc.contributor.authorMai, Thị Huệ-
dc.contributor.authorLê, Thị Cúc-
dc.date.accessioned2020-12-17T07:46:38Z-
dc.date.available2020-12-17T07:46:38Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-0098-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40941-
dc.description.abstractCái Tôi hiệu quả là biến số tâm lý tạo ra sự khác biệt trong cách con người cảm nhận, suy nghĩ và hành động. Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu ảnh hưởng của cái Tôi hiệu quả đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niên. Nghiên cứu được thực hiện trên một mẫu thuận tiện gồm 303 thanh niên tại Hà Nội (tuổi trung bình: 19,9; độ lệch chuẩn: 2,2 tuổi) với các đặc điểm khác nhau về giới tính, khu vực sinh sống và trình độ học vấn. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giữa cái Tôi hiệu quả và cảm nhận hạnh phúc ở thanh niên có mối quan hệ thuận chiều và độ mạnh của mối quan hệ này ở mức vừa phải. Ngoài ra, kết quả kiểm định cũng phát hiện ra rằng, cái Tôi hiệu quả có thể làm thay đổi mức độ cảm nhận hạnh phúc chung cũng như ảnh hưởng đến từng mặt cảm nhận hạnh phúc của thanh niên.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.68-81-
dc.subjectCái Tôi hiệu quảvi_VN
dc.subjectCảm nhận hạnh phúcvi_VN
dc.subjectThanh niênvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của cái tôi hiệu quả đến cảm nhận hạnh phúc của thanh niênvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.47 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.173.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.