Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40964
Title: Chế Lan Viên - thơ triết luận về thơ
Authors: Lê, Trà My
Nguyễn, Thị Thu
Keywords: Thơ Chế Lan Viên
Thơ triết
Luận về thơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học - Nghệ thuật;Số 10 .- Tr.94-100
Abstract: Những khái niệm trừu tượng được Chế Lan Viên lạ hóa bằng nhiều cách nói sáng tạo. Nguyên tắc phép lạ hóa khiến ngôn ngữ thơ phá vỡ logic kết hợp thông thường để tạo thành những kết hợp mới bất ngờ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40964
ISSN: 0866-7349
Appears in Collections:Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.212.99.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.