Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40983
Title: Hợp tác năng lượng Việt Nam – Liên bang Nga trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-TW về định hướng phát triển năng lượng Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Authors: Đặng, Thị Phương Hoa
Keywords: Chiến lược năng lượng
Hợp tác Việt Nam – Liên bang Nga
Hợp tác kinh tế Á – Âu
Hợp tác năng lượng
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.16-25
Abstract: Bài viết cập nhật thực trạng hợp tác năng lượng Việt Nam - Liên bang Nga theo cách tiếp cận quản lý nhà nước đối với kinh tế ngành, đề xuất một số gợi ý chính sách để thúc đẩy hơn nữa hợp tác năng lượng giữa hai nước theo hình thức cùng có lợi. Trong bối cảnh phát triển mới, chiều sâu hợp tác là vấn đề cần nghiên cứu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40983
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.07 MBAdobe PDF
Your IP: 3.231.217.107


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.