Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40989
Title: Tối ưu hóa sản phẩm địa phương để hạn chế rò rỉ lợi ích kinh tế du lịch: Nghiên cứu thực tiễn các khách sạn tại Bắc Ninh
Authors: Lê, Thanh Tùng
Keywords: Du lịch Bắc Ninh
Sản phẩm địa phương
Tiếp thị điểm đến
Tính xác thực địa phương
Rò rỉ lợi ích du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 07 .- Tr.81-89
Abstract: Bài viết thực hiện khảo sát các khách du lịch nước ngoài tại Bắc Ninh để có được quan điểm của họ về việc sử dụng các sản phẩm nhập khẩu. Kết quả cho thấy tầm quan trọng của sản phẩm nhập khẩu chưa đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, từ đó đưa ra một số khuyến nghị phát triển sản phẩm địa phương, tận dụng tối đa lợi ích từ du lịch cho người dân sở tại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40989
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.