Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40998
Title: Du lịch Khánh Hòa dưới góc độ phát triển bền vững
Authors: Phạm, Bích Ngọc
Trần, Ngọc Quyền
Keywords: Du lịch bền vững
Du lịch dựa vào cộng đồng
Khánh Hòa
Thị trường khách du lịch
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.75-87
Abstract: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng phát triển du lịch ở Khánh Hòa trong thời gian 10 năm qua dưới góc độ phát triển bền vững, sử dụng hệ thống tiêu chí đánh giá do Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc đề ra để phân tích kết quả khảo sát thực tiễn và số liệu thống kê, từ đó đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Khánh Hòa nói riêng và trong cả nước nói chung trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40998
ISSN: 0866-7489
Appears in Collections:Nghiên cứu Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.