Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40999
Nhan đề: Các yếu tố tác động đến ý định quay lại Thừa Thiên Huế của du khách quốc tế
Tác giả: Trần, Thanh Long
Từ khoá: Du lịch
Chất lượng du lịch Huế
Thừa Thiên Huế
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế;Số 08 .- Tr.88-97
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định quay lại Thừa Thiên Huế của du khách quốc tế. Kết quả điều tra khảo sát 212 khách du lịch nước ngoài đến Thừa Thiên Huế trong khoảng thời gian từ tháng 11-2018 đến tháng 10-2019 cho thấy, các yếu tố thuộc chất lượng dịch vụ tại điểm đến (bao gồm dịch vụ nghỉ dưỡng, vận chuyển đưa đón khách du lịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, khách sạn - nhà hàng, mức giá, và dịch vụ sân bay) và chất lượng tài nguyên (bao gồm tài nguyên thiên nhiên, văn hóa lịch sử đi sản và sự kiện, hoạt động du lịch đặc biệt có tác động tích cực cùng chiều đến sự hài lòng của du khách, từ đó ảnh hưởng đến ý định quay trở lại Thừa Thiên Huế của khách du lịch quốc tế. Trên cơ sở kết quả nghiên cúu, tác giả đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng du lịch, thu hút khách du lịch mới mà còn giữ chân những du khách đã từng đến Thừa Thiên Huế.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40999
ISSN: 0866-7489
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.64 MBAdobe PDF
Your IP: 54.91.62.236


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.