Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4100
Title: Nghiên cứu quy trình chế biến chà bông từ thịt tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Nguyễn, Minh Nguyệt
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu quy trình chế biến chà bông từ thịt tôm sú” nhằm tạo ra sản phẩm mới và góp phần da dạng hóa các sản phẩm. Đề tài được thực hiện gồm các thí nghiệm sau: khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ tâm thịt tôm khi hấp, khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nước mắm– sorbitol vào sản phẩm chà bông tôm sú, khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ sao thịt tôm thích hợp và khảo sát ảnh hưởng của thời gian bảo quản sản phẩm đến chất lượng của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy: nhiệt độ tâm thịt tôm khi hấp ở 80°C cho hiệu suất thu hồi thịt tôm và sản phẩm cao, tỷ lệ nước mắm và sorbitol bổ sung thích hợp là 7% và 2% cho sản phẩm có giá trị cảm quan tốt, khi sao thịt tôm ở 75°C thì sản phẩm đạt chất lượng tốt, hoạt độ nước thấp hơn 0,70 và đảm bảo về mặt vi sinh. Sản phẩm chà bông được bao gói bằng túi PA hút chân không kết hợp với bảo quản lạnh giúp duy trì chất lượng và đảm bảo an toàn vi sinh cho sản phẩm đến tuần thứ 3.
Description: 20 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4100
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
747.69 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.