Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41000
Title: Rủi ro các khoản nợ của nền kinh tế Trung Quốc và một số khuyến nghị đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Đắc Hưng
Keywords: Kinh tế Trung Quốc
Khuyến nghị Việt Nam
Nợ trái phiếu doanh nghiệp
Nợ trái phiếu của chính quyển địa phương
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.3-10
Abstract: Trong bối cảnh cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gia tăng cả về mức độ và quy mô, những rủi ro về tài chính trong nội tại nền kinh tế Trung Quốc sẽ ngày càng lớn, đó là khả năng xảy ra vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc, nợ công ngầm của chính quyền địa phương gia tăng, tỷ lệ nợ công so với GDP của Trung Quốc ngày càng cao. Rủi ro này tác động đến kinh tế thế giới và chắc chắn Việt Nam cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, sử dụng các tài liệu thứ cấp, tiến hành phân tích, đánh giá làm rõ thực trạng đó và đưa ra khuyến nghị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41000
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.