Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41003
Title: Bản chất và định hướng phát triển của Trung Quốc đối với Cộng đồng chung vận mệnh
Authors: Đinh, Thị Thu
Keywords: Bản chất
Cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc
Định hướng phát triển
Ngoại giao Trung Quốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 10 .- Tr.30-36
Abstract: Cộng đồng chung vận mệnh là khái niệm được vận dụng liên tục và trở thành mục tiêu đối ngoại của Trung Quốc kể từ khi Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo đến nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung làm rõ 4 nội dung: (i) Đặc điểm chung của các Cộng đồng chung vận mệnh; (ii) Phản ứng của các nước và đánh giá của học giả; (iii) Bản chất của Trung Quốc đối với Cộng đồng chung vận mệnh; (iv) Định hướng của Trung Quốc đối với việc phát triển của các Cộng đồng chung vận mệnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41003
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.