Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41027
Title: Như ngọn gió mùa xuân
Authors: Minh Anh
Keywords: Xây dựng Đảng
Mùa xuân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.82-84
Abstract: Mùa xuân về đem đến ánh nắng ấm áp trên đất nước ta xua tan mùa đông lạnh giá. Niềm vui náo nức đón xuân của người dân không phải chỉ bởi đổi thay của đất trời mà còn bởi niềm tin được khơi dậy, củng cố bằng kết quả chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41027
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.