Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4102
Nhan đề: Nghiên cứu sản xuất chả cá từ thịt cá tráo (Selar crumenophthalmus)
Tác giả: Trần, Minh Phú
Thạch, Thị Huyền
Từ khoá: Công nghệ chế biến thủy sản
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài nghiên cứu sản xuất chả cá từ thịt cá tráo được thực hiện nhằm tạo ra sản phẩm giá trị gia tăng và đa dạng hóa việc sử dụng cá biển. Đề tài được thực hiện thông qua 5 thí nghiệm: Khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn gia vị đến chất lượng cảm quan sản phẩm; tỷ lệ hàm lượng bột bắp; tỷ lệ cà rốt;ảnh hưởng của thời gian hấp; thời gian bảo quản lạnh đến chất lượng sản phẩm.Kết quả thí nghiệm cho thấy sản phẩm chả cá đạt cảm quan tốt khi phối trộn nguyên liệu với muối 1,5% và đường 2,5% cho vị hài hòa, tỷ lệ bột bắp 2% và 4% cà rốt tạo cho sản phẩm có giá trị cảm quan cao nhất, cấu trúc dẻo dai, màu sắc và đàn hồi tốt. Sản phẩm được hấp trong 10 phút và vẫn đảm bảo chất lượng về cảm quan và vi sinh trong 8 ngày bảo quản ở nhiệt độ lạnh 0 - 5°C.
Mô tả: 12 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4102
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
694.67 kBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.