Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41045
Title: Góp sức dựng tương lai
Authors: Phan, Nam
Keywords: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 01+02 .- Tr.90-93
Abstract: Được thành lập từ năm 1996, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (KD&CN) Hà Nội là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên theo chủ trương xã hội hóa giáo dục – đào tạo của Đảng, Nhà nước. Ngay từ khi mới phôi thai, những người sáng lập trường đã xác định quan điểm: đào tạo phi lợi nhuận, chú trọng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Hơn 20 năm giữ vững phương châm đó, những “người chèo đò” ở Đại học KD&CN Hà Nội đã cống hiến hết mình, rèn giũa lớp lớp thế hệ trẻ thành những người công dân có tài năng, trí tuệ, nhân cách, đã và đang từng ngày góp sức vun đắp tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41045
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.