Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41054
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTô, Trọng Mạnh-
dc.date.accessioned2020-12-22T02:57:37Z-
dc.date.available2020-12-22T02:57:37Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn2354-0761-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41054-
dc.description.abstractChính sách xây dựng nông thôn mới chính là thực hiện chương trình phát triển toàn diện, vững chắc nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao đời sống người dân và sự phát triển. Quá trình thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam hiện nay đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại. Do đó, cần có những giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chính sách này nhằm đáp ứng nhu cầu và mong mỏi của người dân cũng như của toàn xã hội.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Quản lý Nhà nước;Số 273 .- Tr.57-60-
dc.subjectChính sách côngvi_VN
dc.subjectChính sách xây dựng nông thôn mớivi_VN
dc.subjectThực hiện chính sách côngvi_VN
dc.titleĐẩy mạnh việc thực hiện chính sách xây dựng nông thôn mới ở Việt Namvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.05 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.