Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41074
Title: Hà Nội quan tâm thúc đẩy du lịch nông nghiệp
Authors: Nguyễn Hưởng
Keywords: Hà Nội
Du lịch
Nông nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 11 .- Tr.32-33
Abstract: Thời gian gần đây, việc triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo nên diện mạo mới, đặc biệt là về hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển du lịch nông nghiệp tại các làng nghề nông lâm ngư nghiệp truyền thống ở nước ta. Du lịch nông nghiệp phát triển đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương, doanh nghiệp. Với nguồn tiềm năng đa dạng, dồi dào, Hà Nội đang ngày càng chú trọng phát triển loại hình này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41074
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
840.54 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.