Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41085
Title: Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch hàng đầu Việt Nam
Keywords: Du lịch
Đaih học mở
Hà Nội
Đào tạo
Nguồn nhân lực
Du lịch
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 11 .- Tr.48
Abstract: Ra đời năm 1993, ngay sau khi Đại học Mở Hà Nội được thành lập, Khoa Du lịch đã có nhiều đóng góp đáng ghi nhận cho đội ngũ nhân lực của ngành Du lịch Việt Nam thông qua hoạt động đào tạo. Với phương châm đào tạo "Dạy thật, học thật, kỷ cương nề nếp nghiêm", Khoa Du lịch đã tạo dựng được thương hiệu vững chắc nhờ chất lượng sản phẩm đầu ra là hàng chục nghìn học viên, sinh viên có đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề, giỏi ngoại ngữ và đặc biệt là có ý thức kỷ luật cao, luôn được xã hội đón nhận.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41085
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
378.65 kBAdobe PDF
Your IP: 44.200.82.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.