Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4110
Title: Nghiên cứu quy trình sản xuất chả cá từ cá thát lát còm (Chitala Chitala) và thịt vụn cá tra (Pangasianodon hypophthalmus)
Authors: Nguyễn, Lê Anh Đào
Lê, Quốc Vũ
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu quy trình sản xuất chả cá từ cá thát lát còm (Chitala chitala) và thịt vụn cá tra (Pansianodon hypophthalmus) được thực hiện nhằm mục để nâng cao chất lượng chả cá, giảm giá thành sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm. Nghiên cứu được thực hiện với 4 thí nghiệm. (1) Khảo sát sự ảnh hưởng của nồng độ dung dịch nước muối NaCl để xử lý thịt vụn cá tra. (2) Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn giữa thịt cá thát lát còm với thịt vụn cá tra. (3) Khảo sát sự ảnh hưởng của tỷ lệ bột bắp đến chất lượng sản phẩm. (4) Khảo sát sự ảnh hưởng của thời gian bảo quản lạnh đến chất lượng của sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy có thể sử dụng nồng độ dung dịch nước muối NaCl 0,5% trong 5 phút, tỷ lệ phối trộn 70% cá thát lát còm 30% thịt vụn cá tra, bổ sung 5% bột bắp, làm cho chả cá đạt cấu trúc dẻo dai đàn hồi, có giá trị cảm quan cao nhất. Sản phẩm có thể bảo bảo quản ở nhiệt độ 0-4˚C trong thời gian 1 tuần.
Description: 12 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4110
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
563.47 kBAdobe PDF
Your IP: 18.207.133.27


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.