Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41127
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hiền-
dc.date.accessioned2020-12-24T01:47:20Z-
dc.date.available2020-12-24T01:47:20Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1013-4328-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41127-
dc.description.abstractGhi danh di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của Tổ chức Giáo dục khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) có thể coi là một quá trình di sản hóa với sự tham gia của các bên liên quan, từ tổ chức quốc tế, cơ quan nhà nước, đến các chuyên gia, các cá nhân. Sự đa nghĩa của quá trình ghi danh di sản tạo ra không ít bàn luận trong học thuật và trên phương tiện thông tin đại chúng. Sự ghi danh nhận diện những giá trị, chức năng của di sản đối với cộng đồng và nâng cao nhận thức về bảo vệ di sản, cũng như làm tăng thêm sự can thiệp, mối quan tâm của các bên liên quan. Phân tích sự ghi danh di sản văn hóa phi vật thể theo công ước 2003 có ý nghĩa quan trọng trong việc vận dụng để ghi danh di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam;Số 08 .- Tr.68-79-
dc.subjectUNESCOvi_VN
dc.subjectCông ướcvi_VN
dc.subjectDi sản văn hóavi_VN
dc.subjectPhi vật thểvi_VN
dc.titleGhi danh di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước 2003 của UNESCO: vận dụng ở Việt Nam và sự trông chờ của cộng đồngvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Xã hội Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.89 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.