Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41185
Title: Hội khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam chặng đường 33 năm tham gia tư vấn - Phản biện các dự án xây dựng giao thông
Authors: Nguyễn, Ngọc Long
Keywords: Hội KHKT Cầu đường Việt Nam
Phản biện
Dự án xây dựng giao thông
Tư vấn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.22-23
Abstract: Vào quý IV năm 2020, Hội KHKT Cầu đường Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội lần thứ VIII. Theo quy định tại Điều lệ, tư vấn, phản biện và giám định xã hội là chức năng quan trọng hàng đầu của Hội. Suốt chặng đường hơn 30 năm kể từ khi thành lập (tháng 12-1987), Hội đã nỗ lực huy động, tập trung lực lượng chuyên gia giàu kinh nghiệm trong chuyên môn và quản lý, tâm huyết với nghề nghiệp và sự phát triển hạ tầng giao thông của đất nước để tham gia, đóng góp nhiều ý kiến mang lại hiệu quả cao cho các dự án xây dựng giao thông.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41185
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.