Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41197
Title: Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố hà nội
Authors: Nguyễn, Huệ Chi
Vũ, Quang Huy
Mai, Văn Hiếu
Keywords: Phối hợp hệ thống đèn tín hiệu
Làn sóng xanh
Thời gian hành trình
Đường trục chính
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 11 .- Tr.43-47
Abstract: Giải pháp phối hợp hệ thống đèn tín hiệu dựa trên nguyên lý “làn sóng xanh” là một giải pháp được áp dụng phổ biến để giảm thời gian hành trình của các phương tiện trên các tuyến đường trục chính tại các đô thị. Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông hỗn hợp như ở Việt Nam, việc tối ưu hóa hệ thống đèn tín hiệu trở nên rất khó khăn do hành vi di chuyển đa dạng của người điều khiển. Mục tiêu của bài báo nhằm giới thiệu các phương pháp đánh giá hiệu quả của sự phối hợp hệ thống đèn tín hiệu thông qua hiện trạng một tuyến đường trục chính tại trung tâm thành phố Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41197
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.59.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.