Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/411
Nhan đề: Định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12)
Tác giả: Nguyễn, Văn Hồng
Vũ, Thị Thanh Thủy
Từ khoá: Năng lực
Nghiên cứu khoa học
Sinh thái học
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.54-56
Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp có hiệu quả để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong nhà trường. Đối với học sinh phổ thông, nghiên cứu khoa học là bước đầu để các em tập tiếp cận với phương pháp nghiên cứu khoa học và tập giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trọng cuộc sống. Bài viết đề cập một số vấn đề chung về năng lực và năng lực nghiên cứu khoa học; đánh giá năng lực nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh trong dạy học phần “Sinh thái học” (Sinh học 12).
Định danh: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/411
ISSN: 2354-0753
Bộ sưu tập: Giáo dục

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_740.71 kBAdobe PDFXem
Your IP: 3.227.208.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.