Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41228
Title: Những giải pháp nâng cao thương hiệu báo chí tại Việt Nam
Authors: Tô, Đình Tuân
Keywords: Thương hiệu báo chí
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 137 .- Tr.88-91
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay, với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các cơ quan báo chí cần tiếp cận thị trường sâu hơn, tạo dựng sự tin yêu của bạn đọc nhiều hơn, bền vững hơn. Xây dựng, nâng cao thương hiệu báo chí là phương thức để các cơ quan báo chí tồn tại, phát triển trước áp lực đang ngày càng gia tăng của mạng xã hội và vô vàn thông tin trên Internet. Nâng cao giá trị thương hiệu báo chí không chỉ mang lại nguồn tài chính để nuôi bộ máy nhân sự mà còn giúp các cơ quan báo chí làm tốt hơn nữa nhiệm vụ thông tin-tuyên truyền.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41228
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.84 MBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.