Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41233
Title: Bài học kinh nghiệm trong hoạt động marketing du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam
Authors: Phạm, Trương Hoàng
Hoàng, Thị Lan Hương
Đào, Minh Ngọc
Phùng, Thị Hằng
Keywords: Bài học
Kinh nghiệm
Hoạt động
Marketing
Du lịch
Địa phương
Việt Nam
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 576 .- Tr.64-66
Abstract: Liên kết trong hoạt động marketing tại các địa phương nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững là một yêu cầu trong phát triển thương hiệu và quản lý du lịch. Tại Việt Nam, xu hướng tăng cường liên kết marketing giữa các tỉnh trong vùng du lịch đang mở rộng. Nghiên cứu này phân tích một số mô hình điển hình trong quá trình hợp tác phát triển hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa một số địa phương ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Từ đó, đề xuất một số bài học kinh nghiệm nhằm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sự tham gia của các bên trong hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41233
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 23.20.20.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.