Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41233
Nhan đề: Bài học kinh nghiệm trong hoạt động marketing du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam
Tác giả: Phạm, Trương Hoàng
Hoàng, Thị Lan Hương
Đào, Minh Ngọc
Phùng, Thị Hằng
Từ khoá: Bài học
Kinh nghiệm
Hoạt động
Marketing
Du lịch
Địa phương
Việt Nam
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương;Số 576 .- Tr.64-66
Tóm tắt: Liên kết trong hoạt động marketing tại các địa phương nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững là một yêu cầu trong phát triển thương hiệu và quản lý du lịch. Tại Việt Nam, xu hướng tăng cường liên kết marketing giữa các tỉnh trong vùng du lịch đang mở rộng. Nghiên cứu này phân tích một số mô hình điển hình trong quá trình hợp tác phát triển hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa một số địa phương ở cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Từ đó, đề xuất một số bài học kinh nghiệm nhằm nhằm thúc đẩy quá trình phát triển và sự tham gia của các bên trong hoạt động marketing điểm đến du lịch liên kết giữa các địa phương tại Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41233
ISSN: 0868-3808
Bộ sưu tập: Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.37 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.