Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41235
Title: Sức mạnh và bài học rút ra từ " Lời kêu gọi thi đua ái quốc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Authors: Trần, Thị Minh Tuyết
Keywords: Sức mạnh
Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bài học kinh nghiệm
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Cộng sản;Số 138 .- Tr.16-21
Abstract: Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ tối cao của dân tộc, là “linh hồn” của Đảng nên mỗi tác phẩm, quyết sách của Người đều xuất phát từ yêu cầu cấp bách của thực tiễn và tác động lớn đến tiến trình cách mạng Việt Nam. Lời kêu gọi thi đua ái quốc - thông điệp lịch sử mà Hồ Chí Minh gửi đến nhân dân vào ngày 11-6-1948 không nằm ngoài quy luật đó. Không chỉ là dấu ấn thiêng liêng về thời kỳ kháng chiến - kiến quốc hào hùng của dân tộc, tác phẩm còn khởi xướng cho một phong trào thực tiễn có sức sống mãnh liệt trong suốt 70 năm qua. Sức mạnh to lớn và bài học quý báu mà nó để lại đã góp phần tạo nên giá trị bất hủ của tác phẩm này
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41235
ISSN: 0866-7276
Appears in Collections:Cộng sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.79.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.