Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41245
Title: Quản lý thuế đối với kinh doanh thương mại điện tử- thực trạng và giải pháp
Authors: Vũ, Thái Quân
Keywords: Quản lý thuế
Thương mại điện tử
Môi trường kinh doanh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 275 .- Tr.60-64
Abstract: Cùng với sự phát triển của công nghệ số và xu thế toàn cầu hóa, kinh doanh thương mại điện tử đã và đang trở thành một trong những xu hướng kinh doanh phố biến, hấp dẫn nhất, thu hút ngày càng nhiêu cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia. Tuy nhiên, do thương mại điện tử là một loại hình kinh doanh mới nên cơ quan thuế đang gặp không ít khó khăn trong quá trình quản lý và thu thuế đối với lĩnh vực này. Vì vậy, tìm ra các giải pháp quản lý hiệu quả thương mại điện tử, tránh thất thu cho ngân sách nhà nước và bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng là yêu cầu cấp thiết hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41245
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.