Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41278
Title: Phát huy vai trò của tổ chức công Đoàn: Trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh
Authors: Trần, Trung Kiên
Keywords: Tổ chức công Đoàn
Phong trào thi đua
Sản xuất
Kinh doanh
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Năng lượng Việt Nam;Số 185+186 .- Tr.35-36
Abstract: Những năm qua, dưới sự chỉ đạo của thành phố Hà Nội và Tập đoàn điện lực Việt Nam, cán bộ công nhân viên lao động của Tổng công ty điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã không ngừng nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động Công đoàn; tạo không khí thi đua sôi nổi hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41278
ISSN: 2354-1253
Appears in Collections:Năng lượng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
731.61 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.250.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.