Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/413
Title: Dự báo một số xu thế phát triển của Giáo dục Đại học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ASEAN
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Giáo dục đại học
Xu thế phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 423 .- Tr.1-3,8
Abstract: Việt Nam đang trên con đường hội nhập sâu hơn với kinh tế khu vực (ASEAN) thì ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu là vấn đề có tính nguyên tắc. Bối cảnh này đặt ra cho Việt Nam bài toán về chuẩn bị và phát triển nguồn vốn, nhân lực. Để giải quyết bài toán này thì giáo dục đại học của Việt Nam sẽ phải quan tâm đến một số giải pháp sau: - Giáo dục đại học phải thực hiện đồng thời 2 mục tiêu là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tích lũy tri thức; - Đầu tư cho giáo dục đại học để góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất dịch vụ, nâng cao năng suất lao động; - Đầu tư cho giáo dục đại học nâng cao chất lượng đồng thời với việc phân tầng trong giáo dục đại học; - Xuất khẩu và nhập khẩu giáo dục đại học diễn ra mạnh mẽ.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/413
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.29 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.