Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4130
Title: Xác định độc lực của vi khuẩn gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata) nuôi thâm canh
Authors: Từ, Thanh Dung
Nguyễn, Quỳnh Nga
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định độc lực của vi khuẩn Aeromonas schubertii gây bệnh đốm trắng nội tạng trên cá lóc (Channa striata) nuôi thâm canh. Thí nghiệm cảm nhiễm bằng phương pháp tiêm với 3 chủng vi khuẩn A.schubertii (STC95, STC99, STC111) được thực hiện trên cá lóc giống khỏe (trọng lượng trung bình 12±1,5g). Tương tự, phương pháp ngâm được tiến hành với 2 chủng vi khuẩn STC99 và STC111. Kết quả thí nghiệm hoàn toàn thỏa mãn các nguyên tắc của định đề Koch và giá trị LD50 của 3 chủng vi khu n STC95; STC 99; STC111 trong phương pháp tiêm lần lượt là 5,37 × 103; 4,17 × 103; 2,29 × 103 CFU/mL; Tương tự, giá trị LD50 của 2 chủng vi khuẩn STC99 và STC111 trong phương pháp ngâm 6,74 × 106; 5,18 × 106 CFU/mL. Kết quả cho thấy độc lực của chủng vi khuẩn STC111 là cao nhất, tiếp theo là chủng STC99 và thấp nhất là chủng STC95.
Description: 14 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4130
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
601.5 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.