Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41335
Title: RAP... điền vào chỗ trống của... Thơ
Authors: Vũ, Kiều Chinh
Keywords: Rap
Chỗ trống
Thơ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Văn nghệ Quân đội;Số 953 .- Tr.109-112
Abstract: Từ quá khứ cho tới hiện tại tiếp diễn của mình, thơ luôn phải chật vật đương đầu với một câu hỏi về chính mình, rằng nó là ai, là thứ gì. Câu trả lời đã nhiều lần tìm đến nhưng rồi chính nó cũng không thể cảm thấy vừa vặn. Người ta đã từng nhận diện được thơ nhờ vần, nhưng rồi gạch đi hết vần, họ lại nhận ra, cái còn lại sau cùng phải là hình tượng, rồi đến khi thơ thách thức gạch đi hết mọi hình tượng, lúc đó ai cũng chỉ có thể cúi đầu: ừ thì... thơ không nằm ở ngôn từ, mà ở những khoảng trống giữa ngôn từ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41335
ISSN: 2354-1296
Appears in Collections:Văn nghệ Quân đội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
983.04 kBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.