Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41358
Title: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Trọng Thành
Keywords: Xây dựng
Đảng bộ
Động lực
Phát triển
Kinh tế
Xã hội
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.6-9
Abstract: Đồng chí cho biết một số kết quả nổi bật của tỉnh Cà Mau trong phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020? Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng như thế nào trong quá trình xây dựng Đảng bộ và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41358
ISSN: 1859-3046
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.63 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.