Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41367
Nhan đề: TP. Hồ Chí Minh: Tạo nguồn cán bộ xuất thân từ công nhân những “nút thắt” cần tháo gỡ
Tác giả: Thành Sáng
Từ khoá: Nguồn quy hoạch cán bộ
Công nhân
Nút thắt
Tháo gỡ
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 09 .- Tr.39-41
Tóm tắt: Ngày 06-09-2010, Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế Chương trình tạo nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân. Sau 8 năm thực hiện, bên cạnh kết quả đạt được chương trình xuất hiện những “nút thắt” cần được tháo gỡ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41367
ISSN: 1859-0829
Bộ sưu tập: Xây dựng Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.