Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41369
Nhan đề: Công tác kiểm tra giám sát góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sở
Tác giả: Tống, Văn Sông
Từ khoá: Công tác
Kiểm tra
Giám sát
Ổn định
Chính trị cơ sở
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.16-18
Tóm tắt: Chú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động UBKT và cơ quan UBKT; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41369
ISSN: 1859-3046
Bộ sưu tập: Kiểm tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.