Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41369
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTống, Văn Sông-
dc.date.accessioned2020-12-28T02:08:36Z-
dc.date.available2020-12-28T02:08:36Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn1859-3046-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/41369-
dc.description.abstractChú trọng kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động UBKT và cơ quan UBKT; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kiểm tra;Số 11 .- Tr.16-18-
dc.subjectCông tácvi_VN
dc.subjectKiểm travi_VN
dc.subjectGiám sátvi_VN
dc.subjectỔn địnhvi_VN
dc.subjectChính trị cơ sởvi_VN
dc.titleCông tác kiểm tra giám sát góp phần ổn định tình hình chính trị cơ sởvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kiểm tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.174.50


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.