Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4137
Title: Tổ chức hoạt động giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở trường mầm non thông qua dạy học theo dự án
Authors: Nguyễn, Tuấn Vĩnh
Tạ, Thị Kim Nhung
Lê, Thị Nhung
Keywords: Lấy trẻ làm trung tâm
Dạy học theo dự án
Hoạt động giáo dục
Trường mầm non
Giáo dục mầm non
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 428 .- Tr.17-20
Abstract: Đổi mới hình thức tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát huy vai trò trung tâm của trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay của các cơ sở giáo dục mầm non. Trong bài viết này, chúng tôi giới thiệu về hình thức dạy học theo dự án, sự phù hợp của nó với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và định hướng vận dụng hình thức dạy học này trong giáo dục mầm non nhằm đáp ứng với nhiệm vụ trên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4137
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_378.18 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.